Hoeëgheid Bas I (Nollé) woort gebaore in 1991 in Venlo. In de jaore die veurbeej ginge waar hae thoes in Grevors, Tilburg en in ’t Ven, maar al jaore woeënt hae weer in ’t hertje van ós stad. ’t Prinseblood struimp door zien femilie, want pap Guus waar in 1985 prins Guus I beej Vastelaovesgezelschap ’t Tremke.

Vastelaovend vierde ózze niejen hoeëgheid as deilnemer in d’n optoch, in de jeugraod van vastelaovesvereiniging De Wien, as raodslid beej de Venlose Boys en as lid van de Raod van Elf van Jocus Toekóms en as kloeker van ‘n pilske in de stad. As hoeëgheid Bas I gen vastelaovend viert is hae verslaaggaever beej Umroop Venlo en werkzaam as korrespóndent en indredacteur beej de sportredaksie van De Limburger. Hae is ‘ne leefhebber van meziek en speult gitaar, veur ‘nen tied in ‘nen bend, maar noow veural veur zichzelf en zien bure.

 

Adjudant nummer ein Luc Rayer woort, net as d’n hoeëgheid, gebaore in 1991 en haet beej oetstek de meiste kilomaeters op d’n teller staon. Hae woort gebaore in Holt-Blierick as jóngste in ‘n gezin van dreej. As kleinen blaag kwaam hae aevel weer in Venlo te woeëne, wao hae op de Greunveldschoeël hoeëgheid Bas lierde kinne.

Talent had hae veur voetballe. Ziene pap Henk en zien broor Maurice ware aktief beej VVV en ouk adjudant Luc speulde in ’t ieërste van VVV, in zien geval det van VVV’03. Taegeswaordig woeënt adjudant Luc in Kölle wao hae salesmanager is van Lindner Hotel City Plaza ****. Mit ózze prins werkde hae jaorelank beej Ronnie Bezine en is hae is ziene steun en toeverlaot wennier Bas I idder jaor op vastelaovesdinsdaag mót kriete umdet de vastelaovend veurbeej is.

Ajudant nummer twieë Sjors Bindels, mak dit dreejspan kómpleet en is ouk gebaore in 1991. As derde jong in ‘n gezin van dreej greujde hae op in de Venlose wiek Vinckeböske. Hae is net gereid mit studere aan de kunsacademie in Arnhem en alzoeë veur noow weer truuk nao zien roots. Behalve in Venlo, is adjudant Sjors ouk dök in Barcelona te vinde. Vrees veur ’t podium haet dezen adjudant zeker neet.

As kleinen blaag stónd hae al op de plenk in de Venlose Revue Waat ennen tied II en as buuttereedner Wielke in gemeinschapshoes D’n Dörpel. As afgestudeerd kunstenaer meugde hae as curator al twieë exposities verzörge in ós eige Museum Van Bommel Van Dam. Hae waar collega van prins Bas I en adjudant Luc beej Ronnie Benzine en ouk adjudant Sjors haet de niejen hoeëgheid al dök getruues op vastelaovesdinsdaag.