Ontstaon

Ontstaon van V.G. de Vaegers

Of ’t ouk as ‘ne grap bedoeld waas, velt neet mier truuk te haole oet de ierste notule, maar vas steit det Vastelaovend Gezelschap De Vaegers op 1 april 1978 ’t laevesleech zoog. Eine groep vrinde trok de stoute schoon aan, de ierste letters van eur achtername woorte op taofel gelag en nao waat puzzelwerk kwaam dao de naam De Vaegers oet. As kleure van ’t nieje gezelschap woorte ’t Vaegers blauw en wit gekaoze.

En mit ’t waord vaeger waas ouk ’t logo (’t Vaegersmenke en ’vruike) gebaore. Residensie woort Kefee-Feeszaal D’n Hamel in Venlo-Zuud. De basis waas gelag, 't gezelschap woort opgebouwd. 'n Waek naodet ’t nieje vastelaovessezoen waas ingeschaote woort in D’n Hamel d'n ierste Raod van Elf geïnstalleerd, mit Hay Gerrits as ierste Vors Vaeger. Det woort door nemes minder as buutereedner en vastelaoveszenger Wiel Vestjens gedaon.

't Waas 2 fibberwari 1979 wie Venlo veur ’t iers nao de groeëte Prónkzitting van De Vaegers kós gaon. Tot idders verrassing beklóm Wim Vloedmans dao als Sirremoniemeister ’t podium, wao hae as prins Wim I, iersten hoeëgheid van V.G. de Vaegers weer vanaaf kwaam. Zien adjudante ware Sjraar Driessen en Hans Gerritsen. Taegeswaordig kump de prins van De Vaegers oet op ’t Hudjesbal. De groeëte Prónkzitting (Hoeskamerzitting) wuurt nog idder jaor in november gehalde. Op dezen aovend vindt ’t aaftraeje van ’t Vaegersdreejspan plaats.

Offisjeel orgaan van 't nie gezelschap woort ’t blaad De Wazelaer. De ierste jaore woort ’t blaad letterlik beejein geknip en geplek door de P&P kemmissie. De aafgelaupe 33 jaor is ’t blaad oetgegreujd tot ‘ne krant dae door gans Venlo hoes aan hoes wuurt verspreid. Nao twieë jaor woort kefee D’n Hamel te klein veur 't flot greujende gezelschap en makde De Vaegers einen euverstap nao de Zwanenhaof, ein residensie die woort gedeild mit zustervereiniging Boete de Paort.

Nao ’t ierste jubileumjaor makde De Vaegers nog eine kier ‘nen euverstap. Noow richting ’t Venlose centrum, op d'n Hoeëgewaeg woort De Venlonazaal ’t nieje thoes van de vereining.

Naeve ’t viere van de vastelaovend wilt V.G. de Vaegers ouk 'n maatschappelikke rol speule. Al vanaaf de oprichting is 't gezelschap betrokke beej ’t Auxiriek, wao De Vaegers idder jaor d’n balaovend en de resepsie organisere. Ouk waas 't gezelschap jaorelang ing betrokke beej de zitting van ’t Roeëje Kruuts. 't Gezelschap stónd aan de basis van de Vastelaovesmis in de Ós Leef Vrouwe kerk in Venlo-Zuud. En op aswoensdaag woort in die kerk de muts en mantel veur ’t altaor neergelag. Dees tradisie is in de loup van de jaore verlaore gegaon.

33 Jaor nao de oprichting, is V.G. de Vaegers nog steeds 'n gezelschap det greujt, mit leje en dónneteurs. De Vaegers haet daobeej de tradisie van de Venlose vastelaovend hoeëg in ’t vaandel staon, maar wilt aan die rieke tradisie waal 'n verniejende beejdrage levere. Zoeë woort in 2006 door De Vaegers de prinselikke poszegel in ’t laeve gerope. Idder jaor priek d'n hoeëgheid van De Vaegers op zó'ne zegel. 'n Uniek gegaeve binne de vastelaoveswaereld.

De meis recente nieje tradisie is de 'Klepaovend'. Op de letste vriedaag van iddere maond kump, idderein dae kint, nao ein kefee in de stad um dao gezellig ein drenkske te drinke.