Dreejspan 2020: Hoeëgheid Wouter I mit zien adjudante Ronnie en Ronny

Ozze nieje hoeëgheid Wouter Beckx 42 jaor ald en zeker gen onbekinde binne Venlo. As ondernemer guuf hae in ’t dageliks laeve leiding aan ENJOB en ’t zusterbedrief Beasy. Naeve de vastelaovend zit dus ouk ’t werke en ’t onderneme beej ozze hoeëgheid in ’t blood. Wouter I is getrouwd mit Noortje en same zien zeej de gruuëtse elders van Rigilio (13) en Yuri (11). Zien adjudante Ronnie en Ronny zien al jaorelank zien vrinde en zien kellegaa’s beej ENJOB en Beasy. Van ’t prinsschap dreump ozze hoeëgheid al jaore. Nog neet zoeë hiel lang geleeje kwaam ozze hoeëgheid d’r achter det hae dertig jaor geleeje nipt naeve ’t prinsschap van zien basisschoël greep. Maar ’t waas ’t wachte mier dan waerd. 

 

Adjudant Ronnie Maessen is 43 jaor ald en greujde net als de andere leeje van dit dreejspan op in Bliërick. Dao voetbalde hae beej SVB terwiel hae in Venlo mit dartpielkes goeijde. En zoeë aaf en toe zeen we um nog steeds mit de piele aan ’t werk. Zoeëas gezag is adjudant Ronnie neet allein ein goije vrind van hoeëgheid Wouter I, maar ouk ziene kelleega. Hae begos beej ENJOB en taegeswoordigs is hae vestigingsmanager van zusterbedrief Beasy. Naeve Venlo veult Ronnie zich thoes op Mallorca wao hae jaorliks mit ozze hoeëgheid naor toe trek. Vastelaovend viere lierde hae in ’t Muspelheim, maar taegeswoordigs drink Ronnie zien glaeskes beer mit vastelaovend veural in Venlo. 

 

Adjudant Ronny Verhaegh (32) woort gebore in Bliërick, maar woent taegeswoordigs in Venlo-zuud mit zien vriendin Daphne en dochtertje Kenzie (2). Ouk hae lierde de vastelaovend viere in ’t Muspelheim en in Kefee De Witte. Op zien dertiende trok hae veur ’t iers de brök euver um vastelaovend te preuve in Venlo. Net as ’t gerstenaat. Dertien waas ouk veur um ein ongelöksgetal want wie zien pap d’r achterkwaam det hae al van ’t beer had gepreuf woorte d’r strenge aafspraoke gemak waat waal en waat nog neet de bedoeling waas mit vastelaovend. Det weerhild adjudant Ronny d’r neet van um naor Venlo te blieve komme, te gaon woene en d’r noow dus adjudant te waere. 

 

 

De nieje Wazelaer noo ouk digitaal te laeze...

Ozze jaorlikse Vastelaoveskrant wuuert hoes-aan-hoes verspreid in deile van ós Venlo. Ouk is ozze Wazelaer heej digitaal te laeze!

 

 Laes de Wazelaer heej...